25. března 2017 - Úklid povodí Moravy
Aktualizováno 25. 5. 2020 (c) Pavel Adamovský